Wat zijn Algemene Voorwaarden VVT?
Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder.
De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg
die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Kunt u met de zorgaanbieder andere afspraken maken over de zorg?
In overleg met de zorgaanbieder kunt u andere afspraken maken.
Deze afspraken worden dan apart vastgelegd. Naast de Algemene Voorwaarden is er ook een zorgleefplan. In dit plan
staat beschreven welke zorg u krijgt en welke afspraken met u daarover zijn gemaakt.

Open hier deĀ Algemene Voorwaarden

Meer informatie over Thuiszorg KINO ontvangen?