Thuiszorg, verpleging en persoonlijke verzorging, wordt over het algemeen vergoed door uw zorgverzekering. Deze vergoeding komt uit de basisverzekering. Om thuiszorg van ons te ontvangen heeft u een indicatie nodig. Voor verpleging en persoonlijke verzorging stelt onze wijkverpleegkundige de indicatie op.

Voor huishoudelijke hulp en ambulante begeleiding (individueel) kunt u contact opnemen het WMO-team van uw gemeente. Thuiszorg KINO kan u ondersteunen bij een WMO-aanvraag.

Wanneer u thuiszorg nodig heeft stelt onze wijkverpleegkundige, samen met u, de indicatie op tijdens een gesprek bij u thuis. Er wordt dan bekeken welke ondersteuning u nodig heeft en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Bij het stellen van uw indicatie wordt rekening gehouden met uw leefomgeving en welke mogelijkheden er binnen uw netwerk zijn, denk hierbij aan mantelzorg door familie, vrienden of bijvoorbeeld kerkgenootschap.

Voor huishoudelijke hulp en ambulante begeleiding moet u contact opnemen met het WMO-team van uw gemeente. U kunt gelijk aangeven dat u huishoudelijke hulp van Thuiszorg KINO wilt ontvangen. Voor deze zorg wordt er een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald.

U komt in zorg

Wanneer u in zorg komt bij Thuiszorg KINO, houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen volgens indicatie. Wij maken gebruik van een fysiek zorgdossier waar onder andere uw gegevens en het zorgplan in staan. Dit zorgdossier bewaart u bij u thuis op een plaats waar onze medewerkers er makkelijk bij kunnen. Het zorgplan wordt twee keer per jaar met u geëvalueerd. Het dossier blijft eigendom van Thuiszorg KINO.
Tevens werken wij met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Die zichtbaar is bij de medewerker in de telefoon. Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de juiste contactpersoon(en). In verband met uw privacy kunnen wij alleen gegevens van en over u delen met de bij ons bekende contactpersoon(en).

Mocht u niet in staat zijn om zelf de deur te openen voor de zorgmedewerker, dan vragen wij u om een degelijk (politiekeurmerk) sleutelkastje met code aan te schaffen. Deze moet aan uw huis gemonteerd zijn en Thuiszorg KINO moet op de hoogte zijn van de code, voordat het 1e zorgmoment plaatsvindt.
Let op! Wanneer u nieuw in zorg komt kan het voorkomen dat u niet direct op het door uw gewenste tijdstip zorg kunt ontvangen.

U gaat uit zorg

Heeft u geen zorg meer nodig van Thuiszorg KINO dan kunt u de zorg stopzetten. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de medewerkers op kantoor 026-303 0076. Opzeggen kan ook schriftelijk. U stuurt een brief naar Thuiszorg KINO, t.a.v.: Manager Zorg, Dorpstraat 98a 6931 BM  Westervoort.
Na het beëindigen van de zorg zal er, wanneer mogelijk, een evaluatiemoment/ exitgesprek plaatsvinden met een van onze medewerkers. Deze medewerker zal dan ook uw zorgdossier mee terug nemen naar kantoor.
Wanneer u het zorgmoment(en) afzegt, moet u dat minimaal 48 uur van tevoren doorgeven aan het kantoor van Thuiszorg KINO.

Meer informatie over Thuiszorg KINO ontvangen?